Šta je to 'Print Merge'?
Print Merge je idealan za kreiranje i štampanje karata-ulaznica, nalepnica, etiketa, srećki, sertifikata-diploma, ili sličnih dokumenata sa serijskim brojevima. Sa komandom 'Print Merge', Corel DRAW može automatski da spoji crtež sa informacijom u tekst fajli i rezultat da pošalje na štampač. U Corel DRAW verzijama 5, 6, i 7, komanda Print Merge se nalazi u File meniju. U Corel DRAW 8 i 9, morate ovu komandu da postavite u File meni da bi ste je mogli koristiti, a evo i kako ...

Kako postaviti komandu 'Print Merge' u File meni:
1. Startujte program Corel DRAW
2. Idite na 'Tools' meni i kliknite na 'Options'
3. Otvoriće se novi prozor
4. U 'Workspace' kliknite znak + pored 'Customize' i kliknite 'Menus'
5. Prikazaće se lista menija u sredini dijalog prozora
6. Kliknite znak + pored 'File & Layout'
7. Kliknite znak + pored 'File'
8. Skrolujte na dole listu komandi i kliknite na 'Print &Merge'
9. Kliknite 'Add' dugme
10. Onda kliknite na 'Down' dugme više puta dok namestite novu komandu ispod '&Print' komande
11. Sada je 'Print Merge' komanda ispod 'Print' komande u 'File' meniju.
12. Ovo možete promeniti kasnije.
13. Klinite na 'OK' dugme da zatvorite 'Options' prozor
14. 'Print Merge' komanda je sada spremna za upotrebu

Kada crtate nešto (npr. ulaznice) umesto serijskog broja treba da unesete promenljive i to kao 'artistic text' (primer: No1, No2, No3, ..., No10 ukoliko imate 10 ulaznica po strani). Na primer, ukoliko želite da uradite 10000 ulaznica, pripremićete samo jednu stranu u Corel DRAW programu i jednu Merge.txt fajlu. Ručno pripremanje Merge.txt fajle je naporan posao.

Sa našim programom 'PRINT MERGE NUMERATOR' pripremićete Merge.txt fajlu za nekoliko sekundi.

Kada pristupite štampanju (sa Print Merge iz Corel DRAW) svaka štampana strana će imati zamenjene promenljive sledećim serijskim brojevima. Ukoliko nije dobro pripremljeno dobićete grešku kada pristupite komandi Print Merge i učitavanju fajle Merge.txt.

Ovo je Print Merge Numerator !
Najbolji program za numeraciju !  Download-ujte i uverite se !

DOWNLOAD LINK 1: Print Merge Numerator !   (191 kb ~ 1 min.)   DOWNLOAD LINK 1
DOWNLOAD LINK 2: Print Merge Numerator !   (191 kb ~ 1 min.)   DOWNLOAD LINK 2
DL 3: Print Merge Numerator - za Windows Vista   (191 kb ~ 1 min.)   DOWNLOAD LINK 2
DOWNLOAD LINK: Primeri u CDR (Corel Draw) !   (160 kb ~ 1 min.)   DOWNLOAD EXAMPLES
Pitanja i odgovori - Print Merge Numerator
Print Merge Numerator (PMN) omogućava Vam da štampate karte-ulaznice, nalepnice,
etikete, srećke, sertifikate-diplome ili slična dokumenta sa serijskim brojevima!

Sa PMN i Corel DRAW možete štampati sve !


Pitanja:
- Kako podesiti startnu poziciju?
- Kako podesiti krajnju poziciju?
- Šta je to korak (STEP) a kako ga podesiti?
- Šta je to TOTAL?
- Kako dodati tekst, broj ili datum?
- Šta je to uredjen blok?
- Mogu li ponavljati brojeve dva ili više puta?
- Mogu li dobiti brojeve iste dužine, a sleva popunjene nulama?
- Kako da dobijem fajlu pripremljenu za Corel DRAW?
- Gde mogu da download-ujem pripremljene primere za korišćenje sa programom Corel DRAW?
- Ako koristite Corel DRAW X3 kliknite OVDE?

Pitanje:
Kako podesiti startnu poziciju?
Odgovor:
Idite u oblast 'RANGE' i podesite polje 'FROM'.
Min. vrednost je 0, max. vrednost je 2147483646 (Za Win95 max. je 65534).
Nazad na pitanja!Pitanje:
Kako podesiti krajnju poziciju?
Odgovor:
Idite u oblast 'RANGE' i podesite polje 'TO'.
Min. vrednost ne može biti manja od startne pozicije,
max. vrednost je 2147483646 (za Win95 max. je 65534).
Nazad na pitanja!Pitanje:
Šta je to korak (STEP) i kako ga podesiti?
Odgovor:
'STEP' polje sadrži vrednost za koliko će biti uvećan sledeći serijski broj.
Početna vrednost je 1, min. je 1, max. je 2147483646. (za Win95 max. je 65534).

Primer 1.:
FROM = 1, TO = 1000, STEP = 1
Generisani brojevi:
1
2
3
.
.
.
998
999
1000

Primer 2.:
FROM = 1, TO = 1000, STEP = 2
Generisani brojevi:
1
3
5
.
.
.
995
997
999
Napomena:
Ukoliko startujete sa neparnim brojem i STEP = 2, Print Merge Numerator će generisati samo neparne brojeve. Za parne brojeve morate startovati od parnog broja.

Primer 3.:
FROM = 321789, TO = 894700, STEP = 573
Generisani brojevi:
321789
322362
322935
.
.
.
893070
893643
894216
Napomena:
Program je generisao ukupno 'TOTAL' 1000 brojeva.
Ukoliko želite da kodirate serijski broj, ovo je dobar primer.
Posle rezanja izmešajte ulaznice-karte.
Možete odštampati rastuću listu svih serijskih brojeva (radi eventualne kontrole na ulaznim mestima).
Nazad na pitanja!Pitanje:
Šta je to TOTAL?
Odgovor:
'TOTAL' je koliko će ukupno brojeva biti generisano i zavisi od vrednosti polja: FROM, TO, STEP and REPEAT.
Nazad na pitanja!Pitanje:
Kako dodati tekst, broj ili datum?
Odgovor:
Pre ili posle svakog generisanog broja možete dodati tekst, broj, datum, razmak ili neki specijalni karakter (-_.,;:!@#$%^&*(){}[]'"<>?/`~).
Nazad na pitanja!Pitanje:
Šta je to uredjen blok?
Odgovor:
Ukoliko koristite industrijski grafički nož za rezanje ulaznica, rezaćete stotinu ili hiljadu lista u samo jednom potezu. Posle rezanja serijski brojevi u blokovima moraju imati rastući poredak uvećan za vrednost 'STEP'. Ovo će biti omogućeno ako uključite opciju 'ARRANGE BLOCKS BY' i unesete pravilnu vrednost u odgovarajuće polje. Ukoliko je ovo polje zeleno onda je u redu, ali ako je crveno blokovi ne mogu biti pripremljeni. Ovo polje zavisi od sledećih polja: 'TOTAL', 'REPEAT' i 'NUMBER OF REPLACEMENT PER PAGE'.
Početna vrednost za ARRANGE BLOCKS = 1, min. = 1, max = 1000000.

Primer 1:
FROM = 1, TO = 1000, STEP = 1, ARRANGE BLOCKS = 100,
ZERO-PAD = 4, REPLACEMENT = 10
Generisani brojevi:
0001 0002 0003 ... 0098 0099 0100
0101 0102 0103 ... 0198 0199 0200
0201 0202 0203 ... 0298 0299 0300
.
.
.
0701 0702 0703 ... 0798 0799 0800
0801 0802 0803 ... 0898 0899 0900
0901 0902 0903 ... 0998 0999 1000
Napomena:
Uspravno je redosled na strani posle štampanja.
Vodoravno je redosled u blokovima posle rezanja.
Nazad na pitanja!Pitanje:
Mogu li ponavljati brojeve dva ili više puta?
Odgovor:
Da. Možete ponavljati brojeve 'n' puta, ukoliko štampate višedelne karte sa istim brojem na svakom delu. Ovo će biti omogućeno ako uključite opciju 'REPEAT EACH NUMBER' i unesete pravilnu vrednost u odgovarajuće polje. 'TOTAL' vrednost će biti pomnožena sa 'n'. Ukoliko pripremate blokove, 'REPEAT' polje mora biti zeleno, inače ako je crveno onda blokovi neće biti pripremljeni.
Početna vrednost za REPEAT = 1, min. = 1, max = 1000.

Primer 1:
FROM = 1, TO = 1000, STEP = 1, ZERO-PAD = 4, REPEAT = 2
Generisani brojevi:
0001
0001
0002
0002
0003
0003
.
.
.
0998
0998
0999
0999
1000
1000
Nazad na pitanja!Pitanje:
Mogu li dobiti brojeve iste dužine, a sleva popunjene nulama?
Odgovor:
Da, ukoliko podesite 'ZERO-PAD'. Ovo će biti omogućeno ako uključite opciju 'ZERO-PAD' i unesete pravilnu vrednost u odgovarajuće polje. U početku 'ZERO-PAD' ima istu vrednost kao dužina broja u polju 'TO'. Ukoliko uvećate 'TO' i 'ZERO-PAD' će biti uvećan ako dužina broja u polju 'TO' postane veća od vrednosti 'ZERO-PAD'. U ovom slučaju 'ZERO-PAD' postaje žuto (samo radi obaveštenja o automatskoj promeni)!
ZERO-PAD max = 20.

Primer 1:
ZERO-PAD opcija nije uključena.
Generisani brojevi:
1
2
3
.
.
.
998
999
1000

Primer 2:
ZERO-PAD = 5
Generisani brojevi:
00001
00002
00003
.
.
.
00998
00999
01000
Nazad na pitanja!Pitanje:
Kako da dobijem fajlu pripremljenu za Corel DRAW?
Odgovor:
Ovo će biti omogućeno ako uključite opciju 'FORMAT FOR COREL DRAW PRINT MERGE' i unesete pravilnu vrednost u polje 'NUMBER OF REPLACEMENT PER PAGE'. Ime promenljive (variable name) mora biti isto kao u Vašem Corel crtežu. U našem primeru ime promenljive počinje sa 'No' plus redni broj promenljive na strani. To znači da Vaš CDR crtež mora imati 'artistic text': No1, No2, No3, No4, No5. Ako CDR crtež i merge.txt fajla nemaju iste promenljive biće prijavljena greška kada pristupite štampanju sa Print Merge komandom iz Corel-a.
Početna vrednost za NUMBER OF REPLACEMENT PER PAGE = 1, min. = 1, max = 10000.

Primer 1:
NUMBER OF REPLACEMENT PER PAGE = 5
VARIABLE NAME BEGIN WITH = No
Generisani brojevi:
5
/No1/
/No2/
/No3/
/No4/
/No5/
/0001/
/0002/
/0003/
.
.
.
/0998/
/0999/
/1000/
Nazad na pitanja!Pitanje:
Gde mogu da download-ujem pripremljene primere za korišćenje sa programom Corel DRAW?
Odgovor:
Možete da download-ujete primere za Corel Draw verziju 8 (takođe rade na verzijama 9, 10, ...)
Klikni OVDE za download ! (160 kb ~ 1 min.)
http://www.download4you.com/download/PMN_examples.zip

Nazad na pitanja!

KRAJ.